Kritique

De Kritique is een club die zich in zet voor het nastreven van artikel 2* van de statuten van de Koornbeurs binnen de vereniging door middel van het organiseren van activiteiten met een creatieve en/of culturele inhoud en tracht daarmee een persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren te stimuleren.

Onder deze activiteiten vallen onder andere bezoeken van voorstellingen, beurzen en musea, creatieve activiteiten zoals verven, knutselen, toneel spelen en schrijven en het organiseren van discussieavonden over literatuur, poëzie, filosofie en politieke onderwerpen. Concrete voorbeelden zijn; het bezoeken van de opera, het bezoeken van de KamaSutrabeurs, vingerverven, poëzie schrijven, een improvisatiecursus organiseren en volgen en leren stijldansen. Alles is mogelijk, zolang het maar leuk en/of interessant is en het de kritische visie van jongeren op de maatschappij bevordert. Mocht je zelf ook een leuk idee hebben, mail dan vooral naar 

De huidige leden van de Kritique zijn: Anne, Aron, Christine (voorzitter), Joey, Mirte, Suzanne, Tijs.

*Artikel 2.

Het doel van de vereniging is een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren, een ontmoetingsplaats voor jongeren te zijn, een kritische en actieve houding ten aanzien van de maatschappij te bevorderen en bij te dragen aan de strijd tegen het maatschappelijk onrecht en vóór een betere samenleving.