Commissies

OJV De Koornbeurs heeft veel commissies, clubs en bestuurlijke werkgroepen. Die zijn reglementair gezien een beetje anders dan commissies, maar in de praktijk zijn de verschillen erg klein. Sommige commissies hebben pagina’s op deze website. Hieronder een overzicht:

NAAM TAAK
Acqui Acquisite voor de Koornbeurs regelen
AK Activiteiten organiseren
FK Adviseren over financien
Geekie Onderhoud van de website en ICT
Hamer&Sponskie Onderhoud en verbouwingen uitvoeren
KOP Kennismakers tot nieuwe leden begeleiden
KCC Kasstromen controleren op fraude
Knufkie Knuffeligheid promoten binnen de vereniging
Kritiki Maatschappelijk bewustzijn versterken
Ludimus Bordspelletjes verzorgen en promoten
Mollie Wie Is De Mol-activiteiten organiseren
Newkie OWee organiseren
Freaky Live muziek-avonden organiseren
Redakkie Verenigingsblad publiceren
Tjaikofkie De theezolder organiseren
StOK* Het monumentale gebouw onderhouden
Tapki De bar, tappers en het assortiment verzorgen
Techkie Licht- en geluidstechniek verzorgen
Propki Koornbeurs(activiteiten) promoten
Tzatziki Etensmogelijkheden organiseren

* De StOK is officieel geen onderdeel van OJV De Koornbeurs maar een zelfstandige stichting.