Commissies

OJV De Koornbeurs heeft veel commissies, clubs en bestuurlijke werkgroepen. Die zijn reglementair gezien een beetje anders dan commissies, maar in de praktijk zijn de verschillen erg klein. Sommige commissies hebben pagina’s op deze website. Hieronder een overzicht:

NAAM TAAK
Acqki Acquisite voor de Koornbeurs regelen
AKtivikie Activiteiten organiseren
Geeki Onderhoud van de website en ICT
Hamer&Sponskie Onderhoud en verbouwingen uitvoeren
Introduckie Kennismakers tot nieuwe leden begeleiden
KCC Kasstromen controleren op fraude
Kritique Maatschappelijk bewustzijn versterken
Mollie Wie Is De Mol-activiteiten organiseren
Newkie OWee organiseren
Progki Live muziek-avonden organiseren
Redakkie Verenigingsblad publiceren
Schenki De theezolder organiseren
Senaat Adviseren over financiën en brandveiligheid
StOK* Het monumentale gebouw onderhouden
Tapkie De bar, tappers en het assortiment verzorgen
Techkie Licht- en geluidstechniek verzorgen
Promòki Koornbeurs(activiteiten) promoten

* De StOK is officieel geen onderdeel van OJV De Koornbeurs maar een zelfstandige stichting.