Bestuur

Zoals iedere vereniging heeft ook OJV de Koornbeurs een bestuur. Een van de tradities die we over hebben gehouden aan onze historie als studentikoze vereniging is de jaarlijkse verkiezing van het Dagelijks Bestuur (DB). Aan het begin van het school-/collegejaar worden 5 tot 8 Koornbeursleden benoemd die het jaar erop hard zullen zwoegen om de hele boel draaiende te houden. Voor alle activiteiten die ieder jaar plaatsvinden, zijn zij aanspreekpunt, regelaar en eindverantwoordelijke.

Een overzicht van de meest recente vorige besturen is hier te vinden.

Het huidige bestuur bestaat uit Aron Vink, Mirte van Baarle, Sytze Andringa, Max van Leeuwen, Ilse Hoogendijk en Daan Voskamp.