Bestuur

Zoals iedere vereniging heeft ook OJV de Koornbeurs een bestuur. Ieder jaar wordt in september ons Dagelijks Bestuur (DB) door de Ledenvergadering gekozen: 5 tot 8 Koornbeursleden die het jaar erop voltijd zullen zwoegen om de hele boel draaiende te houden.

Het 108e bestuur (het ‘Slechteriken’-bestuur) heeft zich als volgt geconstitueerd:
Voorzitter / Penningmeester sociëteit: Ivo Best
Vice-voorzitter / Commissaris intern: Caspar Sagarajah
Secretaris: Lotte Peeters Weem
Penningmeester vereniging: Per Knops
Commissaris extern: Loek Wiebes
Oppertapper / Commissaris gebouw: Fokko Perton

Een overzicht van de meest recente vorige besturen is hier te vinden.