Bestuur

Zoals iedere vereniging heeft ook OJV de Koornbeurs een bestuur. Ieder jaar wordt in september ons Dagelijks Bestuur (DB) door de Ledenvergadering gekozen: 5 tot 8 Koornbeursleden die het jaar erop voltijd zullen zwoegen om de hele boel draaiende te houden.

Het 105e bestuur (het ‘Yggdrasil’-bestuur) heeft zich als volgt geconstitueerd:
voorzitter: Aron Vink
vice-voorzitter: Sytze Andringa
secretaris: Mirte van Baarle
penningmeester vereniging: Max van Leeuwen
commissaris intern / gebouw: Ilse Hoogendijk
oppertapper: Daan Voskamp

Een overzicht van de meest recente vorige besturen is hier te vinden.