Bestuur

Zoals iedere vereniging heeft ook OJV de Koornbeurs een bestuur. Ieder jaar wordt in september ons Dagelijks Bestuur (DB) door de Ledenvergadering gekozen: 5 tot 8 Koornbeursleden die het jaar erop voltijd zullen zwoegen om de hele boel draaiende te houden.

Het 106e bestuur (het ‘Westeros’-bestuur) heeft zich als volgt geconstitueerd:
voorzitter / commissaris intern / commissaris extern: Nikki Korzilius
vice-voorzitter / oppertapper / commissaris gebouw: Alex Haans
secretaris: Keije van Dijk
penningmeester vereniging / penningmeester sociëteit: Ruben van Baarle

Een overzicht van de meest recente vorige besturen is hier te vinden.