Monumentaal pand

De geschiedenis van wat tegenwoordig de Koornbeurs heet begint in 1295 als Floris V het recht verleent een Vlees- en Broodhuis te bouwen. Hier kon toegezien worden op een hygiënisch verantwoorde handel. In 1650 werd het grootste gedeelte van het pand boven de kelder gesloopt, waarna volgens Hollands Classicistische leest het fraai geornamenteerde pand zoals we dat nu herkennen opgetrokken werd – uit steen, zoals verplicht was gesteld na de stadsbrand in 1536.

Nadat vlees dankzij voortschrijdende conservatiemethoden niet meer centraal verkocht hoefde te worden, verloor het pand in 1872 zijn functie en werd het ingericht als korenmarkt, waarmee haar huidige naam verklaard is.

Voor de Tweede Wereldoorlog werd de kelder ondertussen gebruikt als fietsenstalling, champignonkwekerij en militair commando-centrum, terwijl op de bovenverdieping de korenhandel inmiddels ruimte had gemaakt voor de handel in eieren en paardemest. Na de Tweede Wereldoorlog betrok de reformatorische studentenvereniging SSRD de kelder, vanaf 1957 het gehele gebouw. Die studentenvereniging, SSRD, gaat tegenwoordig verder onder de naam Open Jongeren Vereniging De Koornbeurs.

Meer over het monumentale gebouw is hier te lezen.